Nabil Brandl
Videnskabelig assistent
Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf: 89 99 13 71 - Fax: 89 99 15 00
E-mail:NabilBrandl@orangenet.dk

klik ind på føllgende links:

Publikationer

Statistik og Matematik operationer vedr. billedbehandling

25 års Jubilæum

Virtual Bio Information Centre

Lær Visual Basic på 24 timer

Virtual bibliotek

Kontor

Matematisk værktøj

Forskningsprofil

Forskning indenfor udvikling af metoder til styring af svine produktion, via automatisk vejning, vha. billedbehandling samt måling af grisenes aktivitet. Gennemfører immunologiske studier i fjerkræ vha. flow cytometry system.

Uddannelse og beskæftigelse

Cand. Agro. (1967). Cairo universitet, Faculty of Agriculture. Higher Diplom Agronomi (1968). Cairo universitet (B.Sc. M.Sc.), Faculty of science. Higher diplom Mikrobiologi (1969). Diplom data behandling, Københavns Universitet (1979). Specielt kursus i Mejeri Bakteriologi, KVL (1974). Kursus i Landbrugsøkonomi, Tune Landboskole (1978). Specielt kursus i statistik analyse, Tune Landboskole (1981). Specielt kursus i Svine produktion, KVL (1979). Specielt kursus i C-programmering, Skive Handelsskole (1989). Statistik analyse af svineproduktion (1979-1989). Nordic graduate Course, Hend management, 1996, Tune Landboskole. PC-kørekort ECDL 2003

Aktuelle projekter (hovedaktiviteter)

Publicering af billedbehandlings projekt på
http://nabilnabil.homestead.com

Data bearbejdning af forsøgsresultater.

Anvendelse af Flow cytometry i immunrespons i fjerkræ.

Videnskabelig referee for Journal of Agricultural Engineering Reseach. (Journal of Biosystems engineering).
Danmarks JordbrugsForskning